اوقات شرعی ۱ فروردین ۱۳۸۸ (به افق همدان)
اذان صبح: ۰۵:۵۴:۲۹
طلوع خورشید: ۰۷:۱۸:۴۸
اذان ظهر: ۱۳:۲۳:۱۰
غروب خورشید: ۱۹:۲۸:۰۶
اذان مغرب: ۱۹:۴۵:۰۱

شهرستان: